Modul B – Ključni izzivi pri vključevanju državljank iz tretjih držav

Učni rezultati

►Seznaniti se s pravnim okvirom statusa mednarodne zaščite in dostopom prosilcev za azil do trga dela.

►Seznaniti se s postopki zaposlovanja prosilk za azil in imetnic statusa mednarodne zaščite.

►Razumeti pomen vključevanja raznolikosti za prispevanje k socialni koheziji in gospodarski rasti.

►Razumeti in obravnavati izzive, s katerimi se soočajo prosilke za azil in ženske s statusom mednarodne zaščite pri dostopu do trga dela v Sloveniji.

Enrolled: 0 students
Lectures: 5
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).