Module A – De kenmerken van vrouwen met een migratie-achtergrond

Overzicht

Module A introduceert het project ENGAGE (Project Development of inclusive iNtegration pAths 4 miGrant women) en presenteert de kenmerken van vrouwen met een migratie-achtergrond, die in Europese landen wonen. Elke partnerorganisatie verzamelde gegevens over deze vrouwen via focusgroepen. Deze module presenteert algemene bevindingen die zijn opgenomen in het nationale en vergelijkende (gehele partnerconsortium) rapport.

Leerresultaten

Deelnemers kunnen de kenmerken herkennen van vrouwen met een migratie-achtergrond, die in hun (nationale, lokale) gemeenschap verblijven. Ze begrijpen hun capaciteiten en competenties, alsook de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden op het integratiepad.

Enrolled: 0 students
Lectures: 6
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).