Module A – Vestiging in de nieuwe gemeenschap

Overzicht

Module A schetst de algemene “coördinaten” van de integratie in de samenleving van het gastland. De deelnemers krijgen een overzicht van de geschiedenis en het sociale en economische systeem van het gastland. De wettelijke aspecten van integratie worden behandeld – soorten statussen, verblijfs- en werkvergunningen – en TCN-vrouwen worden geïnformeerd over hun rechten en plichten, afhankelijk van hun status. De module begint met een lezing over de formaliteiten die nodig zijn voor een succesvolle integratie en gaat verder met een aantal groeps- en individuele oefeningen: vergelijking van herkomst- en gastland, leren over overheidsinstellingen en NGO’s in de omgeving, enz.

Leerresultaten

►Deelnemers begrijpen historische basisfeiten over het land.

►Deelnemers begrijpen het sociale en economische systeem van het land.

►Ze herkennen en benoemen de verschillende (wettelijke) statussen die buitenlanders kunnen verwerven en begrijpen de bijbehorende voordelen en plichten.

►Deelnemers worden geïnformeerd over hun wettelijke rechten om te werken, te studeren, te verblijven, een bedrijf te openen, …

►Deelnemers verwerven kennis over overheidsinstellingen, niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties die hen kunnen ondersteunen bij hun integratie.

►Deelnemers krijgen de kans om hun persoonlijke ervaringen te delen en de ervaringen van andere derdelanders te begrijpen.

►Deelnemers verwerven kritisch inzicht in het integratieproces; ze onderscheiden hun eigen rol (in de integratie) en de rol van formele instellingen.

Enrolled: 0 students
Lectures: 5
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).