Courses

Sort By:
Učni rezultati ►Seznaniti se s pravnim okvirom statusa mednarodne zaščite in dostopom prosilcev za azil do trga dela. ►Seznaniti se s postopki zapo...
5 Lectures
Employer Slovenian
Free
Pregled V modulu A so predstavljeni projekt ENGAGE (Project Development of inclusive iNtegration pAths 4 miGrant women) in značilnosti migrantk, ki...
6 Lectures